Diamondiaal logo

‘Allemaal delen we dezelfde droom: een wereld waar iedereen naar vermogen actief aan bijdraagt, ongeacht talenten, beperkingen, cultuur, religie, leeftijd of gender. Een wereld waarin diversiteit als kracht en bron van inspiratie fungeert. Dat is de wereld waar wij naar toe werken.’

Uitgangspunten

Stichting Inspiratie Inc. werkt vanuit het BuurT-Thuis Akwaaba, een ontmoetingsplek/atelier naast het asielzoekerscentrum van Almere. Aan de dagelijkse activiteiten die vanuit het BuurT-Thuis georganiseerd worden nemen tientallen mensen deel. Hierdoor wordt op creatieve wijze de diversiteit binnen Nederland zichtbaar gemaakt met veerkracht, participatie en sociaal ondernemerschap als belangrijkste pijlers.

Echter BuurT-Thuis Akwaaba is relatief klein en kan niet alle activiteiten meer accommoderen. Het bestaat uit een aantal klaslokalen in een gebouw dat gedeeld wordt met een school. Doordat de deelnemers aan activiteiten het liefst 24 uur per dag gebruik zouden maken van de ruimtes. Ook zijn geluid en rook tijdens schooluren slecht te combineren.

De impact van de activiteiten van Inspiratie Inc. is nu al verstrekkend en groeit gestaag. Er wordt samengewerkt met tal van organisaties op het gebied van onder andere preventieve gezondheidszorg, activering, participatie, sociale cohesie en internationale educatie. Er is steeds meer behoefte aan een nieuwe eigen woon- en werkplek zodat meer verschillende soorten activiteiten georganiseerd kunnen worden en op grotere schaal samenwerking mogelijk is.

Inmiddels is in samenwerking met de gemeente Almere grond gereserveerd, waarop Inspiratie Inc wil beginnen met het bouwen van een ‘intercultureel werelddorp Diamondiaal.’

Diamondiaal wordt een nieuwe woon en werkplek voor het werk van Inspiratie Inc. Het wordt een broedplaats voor sociaal ondernemerschap. Deelnemers denken, bouwen en beslissen mee, verhuren ruimtes, koken, runnen een restaurant en cateringservice, geven cursussen, faciliteren creatieve en andere workshops en verkopen zelf geteelde en gemaakte producten.

Projectdoelstelling

een geïntegreerde circulaire woon- & werkgemeenschap in Almere Oosterwold

Wij werken op dit moment ons business model uit met verschillenden scenario’s voor Afval, water, energie, voedsel, gezondheid, bouwen en ruimtelijk ontwerpen van Oosterwold in relatie met ons omgeving:

Verbinding met bestaande stad Almere- en verbinding met de natuur
Verbinding wonen- en werken

Co-operative housing
more than a home in Canada

The ‘Diamondiaal’ project is carried out by Inspiratie Inc., a non-profit organisation located in Almere, The Netherlands. The aspiration to develop a sustainable and circular community arises from the values promoted by the organisation, namely cooperation and participation, while supporting diversity and citizen empowerment.
The long-term goal is to achieve a sustainable and self-sufficient living by drawing from the principles of circularity and providing space for expression of initiatives by inhabitants, in a multicultural context. The development of Diamondiaal takes place within the municipality of Almere in Almere Oosterwold. Inspiratie inc has reserved 2 ha to Inspiratie Inc. for implementing their vision of the intercultural and global village ‘Diamondiaal’. On this parcel, land is assigned to various purposes and activities.

Diamondiaal combines social housing for ca. 80 people with social enterprising opportunities. This will be developed and managed by housing co-op Diamondiaal. The central piece of land is devoted to the building of a community centre, where catering, educational and childcare facilities will be installed, alongside ateliers for artists and other community facilities. This space is open not only to residents, but also to the general public.

Inspiratie Inc. commissioned the Wageningen University Science Shop to provide expertise, which extend the resources, enthusiasm and creativity in place with a sound analysis and study of the potential solutions for sustainable techniques relating to energy, water and food production that complement each other and function in a circular way. In these systems, the outputs of one is an input for the other, and vice versa. Supporting interconnections between these systems is the first step for a circular community, with enables partially self-sufficient inhabitants to produce their own energy through renewable resources.

We are at the beginning of a journey with multiple partners, such as the Kansfonds, Gemeente Almere en Stefan van Uffelen (MVO Nederland). Our work is the stepping stone for further investigation of creating a sustainable and circular community in Almere.

Co-housing explained
for children

Diamondiaal
City of the Future

Whether they are raised in indigenous or modern culture,
there are two things that people crave:
the full realization of their innate gifts,
and to have these gifts approved, acknowledged, and confirmed.

There are countless people in the West whose efforts are sadly wasted
because they have no means of expressing their unique genius.
In the psyches of such people there is an inner power
and authority that fails to shine
because the world around them is blind to it.”

Vrij naar
Malidoma Patrice Somé, The Healing Wisdom of Africa

Traditioneel of modern,
mensen verlangen twee dingen:
met hun talenten naar hun bestemming
en gezien worden met al wat ze zijn.

Maar waar de westenwind heerst,
verwaaien veel talenten,
verdwalen inspanningen,
blijft bestemming een luchtspiegeling.

Hun innerlijke zon dooft,
want de wereld rondom hen
is er blind voor.

Vrij naar
Malidoma Patrice Somé, The Healing Wisdom of Africa

Housing Co-Ops build
communities in BC

Met dank aan de steun van Kansfonds, Stichting Doen, MVO, AMS, WUR en anderen:

Logo Kansfonds
AMS logo
Related projects