logo-codecultuur

Inspiratie Inc. volgt de Governance Code Cultuur als normatief kader voor goed bestuur en toezicht. Wij moedigen kritische reflectie, cultuursensitief maatwerk en verantwoordelijkheid aan.
Helder bestuur en zorgvuldig toezicht geven ruimte aan inhoudelijk, integer en zakelijk presteren.

Het uitvoerend Dagelijks Bestuur komt wekelijks bijeen:

Voorzitter: Amal Abbass-Saal
Penningmeester: Sandra Manintveld
Secretaris: Cheyenne Lacoes

Zij zien toe op een team van coördinatoren met een groot netwerk van vrijwilligers, stagiairs, kunstenaars en sociaal ondernemers.

De Raad van Toezicht vergadert elk kwartaal:

Ramon J Smit
(Adviseur Bestuursondersteuning Stadsregio Amsterdam)
Henry Breeveld
(Directeur Bedrijfsvoering i-psy Midden & Noord Nederland)
Saniye Calkin-Erdogan
(Directrice Platform Zijn)