De doelstelling van Stichting Inspiratie Inc komt voort uit een drang naar rechtvaardigheid, basaal levensgeluk voor iedereen, en de wens dat ieder mens zichzelf in vrijheid kan ontplooien. Deze drang komt voort uit een samenleving waarin steeds meer basale rechten onder druk staan, of ze nu in de grondwet van Nederland staan of in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Een groot aantal mensen is werkeloos, wordt gediscrimineerd en ziet weinig mogelijkheden om zich ten dienste van de samenleving in te zetten. Talenten blijven onbenut, en frustraties nemen toe over een gebrek aan zingeving en voldoening. Desondanks wordt in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens beschreven dat:

Artikel 23:
1. Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.

Artikel 27:
1. Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.

12240073_732485983553051_3437847579202871413_n

Activiteiten

De activiteiten van stichting Inspiratie Inc. hebben als doel om tegemoet te komen aan deze rechten, en zijn een opstapje naar een leven waarin mensen actief kunnen deelnemen, en aan hun omgeving kunnen laten zien wie zij daadwerkelijk zijn, en wat zij kunnen. Zoals statutair beschreven in de doelstellingen:

 • Het ontwikkelen van innovatieve gemeenschapsvorming concepten en vaardigheden voor het overbruggen van taal, cultuur, leeftijd- en geloofsbarriĆØres;
 • het bekendheid geven aan positieve manieren van leren met elkaar met inachtneming van verschillende culturele achtergronden;
 • het verrichten van al hetgeen met het voorstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Door:

 • Benadrukken en uitlichten van effectieve methoden voor internationale scholing en het bouwen aan vrede.
 • Netwerken, bruggen bouwen en mensen met verschillende culturele achtergronden te laten samenwerken.
  Hulp bieden bij de complexiteit van diversiteit vraagstukken, ontstaan door internationale migratie, door op creatieve wijze problemen op te lossen om zo de mogelijkheden voor iedereen te doen toenemen.
 • Voorzien in een forum voor het delen van reflecties en bronnen en het ontwikkelen van nieuwe beleidsvormen.
 • Investeren in sociaal samenhangende strategieĆ«n.
  Werken aan een schone, gezonde en aarde vriendelijke gemeenschap en wereld.

Voor meer informatie zie ook ons Beleidsplan 2014-2020